Competenties

Competenties

Vind je het lastig om je eigen competenties te benoemen? Wij helpen je op weg.

Wat zijn competenties?

Eerst leggen we je uit wat competenties precies zijn. We kunnen het heel ingewikkeld maken door te zeggen: Een competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal. In advertenties en vacatures worden vaak de competenties beschreven van de persoon die wordt gevraagd.

Maar wij houden van simpel: Je bent ergens heel goed in. Staat ook direct in verbinding met je kwaliteiten, maar daar komen we later op terug in een ander artikel. De lijst die wij voor je hebben opgesteld is niet nieuw. Wel is de omschrijving nieuw. We hebben het simpel en kort gehouden. Ons advies is: Lees eerst de omschrijving en vervolgens pas de competentie. Onthoud deze en neem deze op in je cv. Zo ziet jouw cv er al snel heel professioneel uit. Dan moet je natuurlijk niet zelf vergeten welke het zijn. Kies wel alleen de competenties die bij jou passen, als je dit niet doet, neem je alleen jezelf in de maling.

De 50 competenties zijn in 10 groepen verdeeld. Succes! 

Onderstaand schema is gebaseerd op een onderzoek van Hoekstra & Van Sluijs (2003) en Volz & De Vrey (2000)

GROEP COMPETENTIE
 Ondernemend
Individualiteit Je ben niet afwachtend. Je gaat ergens meteen voor.
Onafhankelijk Je bent je werkgever trouw, tevens kun je zelf gemakkelijk de juiste beslissingen nemen.
Ondernemerschap Jij ziet heel goed welke kansen er zijn voor de branche waarin je werkt.
Durven Jij durft. Risico’s lopen voor een bepaald doen ga jij niet uit de weg
Organisatorisch vermogen
Plannen Tijden en gebeurtenissen bepalen
Organiseren Je bent een kei in dingen regelen
Voortgang bewaken Jij kan precies zien of alles goed verloopt en of iedereen zich aan de afspraken houdt.
Coalities sluiten Jij kan ervoor zorgen dat iedereen samenwerkt.
Prestatiegericht
Resultaatgericht Jij kan goed vooruitdenken.
Omgang met details Jij hebt oog voor de kleinste dingen op je werk.
Kwaliteitsgericht Alleen het beste in jouw ogen
Vasthoudend Jij zet je tanden ergens in. Je houdt vol totdat het gebeurt zoals jij in je hoofd hebt.
Analyserend vermogen
Analytisch Jij ziet heel goed wat er moet gebeuren.
Conceptueel denken Je denkt breder. Je kijkt niet alleen naar één ding.
Lerende oriëntatie Je staat open voor nieuwe dingen.
Creativiteit Jij bedenkt nieuwe werkwijzen en verbetert.
Beïnvloedend
Communiceren Je kan goed praten en luisteren
Optreden Een goede eerste indruk achterlaten en mensen aan je binden
Overtuigingskracht Anderen laten zien wat het beste is
Sociabiliteit Jij kan snel contact leggen
Besturend
Besluitvaardigheid Keuzes maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
Leiderschap Jij kan mensen motiveren
Delegeren Jij kan mensen goed opdrachten geven
Visie uitdragen De manier hoe jij iets ziet, goed kan vertellen aan anderen.
Onderhandelen Over iets praten en de ander overtuigen
Diplomatiek Je kan heel goed zien wat anderen nodig hebben. Jij kan hier dan ook heel goed mee omgaan.
Risicobewust Jij weet heel goed wat er mis kan gaan
Netwerken Jij kan goed in contact blijven met mensen
Consulterend Je kan mensen goed jun werk laten doen
Faciliterend
Klantgericht Jij weet wat de klant wil en dit voer je dan ook uit.
Coachen Je kan goed luisteren en advies geven aan anderen
Samenwerken Je kan goed met iemand samenwerken
Luisteren Je laat anderen uitspreken en je luistert echt naar wat iemand vertelt
Sensitief Je staat open voor emotie van anderen
Accuraat Je maakt liever geen fouten, je werkt erg netjes.
Inspirerend Je maakt anderen enthousiast
Persoonlijk beroep doen Je kan anderen heel goed om hulp vragen
Beschouwend
Oordeelsvorming Je kijkt naar alle mogelijkheden
Omgevingsbewustzijn Je weet wat er om je heen gebeurt
Visie ontwikkelen Je kan goed vertellen waar jij heen wil met het bedrijf
Innoverend Jij kan nieuwe ideeën heel goed uitvoeren
Organisatiebewustzijn Je weet wat de gevolgen kunnen zijn bij elke actie
Veerkracht
Aanpassingsvermogen Jij kan je heel goed aanpassen in elke omgeving.
Flexibel Je kan gemakkelijk meegaan met de stroming, ook als je, je hierdoor anders moet gedragen
Stresstolerantie Maakt niet uit hoe druk het is, of hoeveel werk er ook ligt. Jij kan het aan en blijft rustig.
(Zelf)beheersing Je wordt niet snel boos of verdrietig.
Vertrouwen
Integriteit Je houdt je altijd aan de regels, maakt niet uit of dit tegen jouw ideeën in zijn.
Betrouwbaarheid Je komt je afspraken na
Loyaliteit Je sluit je aan bij de ideeën van jouw bedrijf.
Gunstige sfeer Jij kan je goed positief opstellen om een persoon op te beuren.

 

Over de auteur

bandenmonteur administrator

Bandenmonteur.nl valt onder DBS, een overkoepelende organisatie in de banden- en wielenbranche voor transporteurs, openbaar vervoer, zakelijke- en particuliere rijders.

Geef een reactie

Bandenmonteur